Top Image
Logo
  • Desinfisering og rengjøring uten kjemikalier og vaskemidler

  • Luktfjerning med raskt og varig resultat

Ta kontakt idag!
Open Close
Meny Lukk

Den enkleste, rimeligste og mest miljøvennlige metode for å skape rene og hygienisk trygge forhold i alle sammenhenger.   
Ozonert vann eliminerer bakterier, virus og sopp mer effektivt enn sprit, kjemikalier og vaskemidler, og gir ingen miljøskadelige utslipp.

 

De fleste bedrifter av en viss størrelse bruker i løpet av et år store mengder rengjøringsmidler og kjemikalier bare til normalt renhold. 
Bedrifter som har spesielle behov for å hindre oppbygging og spredning av bakterier bruker naturligvis enda mer.
Dette gjelder også alle typer institusjoner som sykehus, pleiehjem og barnehager samt private klinikker og bedrifter innen helsesektoren.

Vårt system, CLEANZONE, for rengjøring og desinfisering, eliminerer i stor grad behovet for bruk av kjemikalier og rengjøringsmidler.

Cleanzone utnytter naturens eget rengjørings- og desinfiseringsmiddel, OZON - O3
gjennom bruk av avansert og patentert teknologi og utstyr.
 
Icon
Luktfjerning
Frisk opp bolig eller bedrift
Vi fjerner kilden til lukt og gir varig resultat. Om du har et alvorlig luktproblem eller bare ønsker å friske opp boligen eller lokalene før du skal selge eller leie ut.
Vi tar oss også av rengjøringen og gir renhetsgaranti.
Problemet med for eksempel røkelukt, er at den sitter dypt i de materialene som har blitt eksponert. Det være seg vegger, gulv, tak, møbler eller klær.
Det er derfor nytteløst med tradisjonell rengjøring, der lukten kanskje kan reduseres kosmetisk med lukten av rengjøringsmidler, men den kommer tilbake etter kort tid.
Vår ozonbehandling trenger inn alle steder der røyk har kunnet trenge inn, og eliminerer selve kilden til lukten.
Vi kan også nå inn i hulrom i vegger, gulv og tak.
Behandlingen vil også på sin vei, eliminerere eventuelle andre kilder til lukt, eksempelvis muggsopp eller lukt fra matlaging.   

Salg eller utleie av eiendom:

Det er naturlig at ubehagelig lukt, enten det er forårsaket av røyking eller andre ting, vil redusere verdi og omsettelighet av en eiendom.

Vår metode løser problemet raskt og rimelig, uten alternativet som er tid og store kostnader forbundet med bygningsmessig rehabilitering.

 

Les mer
Icon
Desinfisering og rengjøring
Det fremste formålet med rengjøring er i mange tilfeller å hindre utvikling og oppbygging av bakterier og spredning av smitte. At noe ser rent ut gir oss følelse av trygghet. Det viser seg i mange tilfeller å være falsk trygghet.
Vi ser ikke bakteriene, og det er derfor helt avgjørende at det "middelet" vi bruker med sikkerhet fjerner både grobunn for bakterier og eliminerer bakterier.
De fleste såkalte anti-bac midler som anvendes i næringsliv og helsevesen per i dag innebærer et alvorlig problem; bakteriene opparbeider resistens mot virkestoffet.
Det er nærmest umulig å vite når dette skjer, eller har skjedd, ettersom vi ikke kan se om bakteriene er drept. Det er mulig å ta prøver og teste virkningen, men de ferreste gjør dette, bortsett fra deler av næringsmiddelindustrien. Vi risikerer altså å bruke midler i rengjøringen som vi tror dreper bakteriene, men som ikke gjør det. 

Løsning:

Ved innføring av CLEAZONE system for desinfisering og rengjøring oppfylles de to viktigste kriteriene:

  • Vi kan være sikker på at grunnlaget for bakterievekst blir fjernet og at bakteriene blir drept.
  • Bakterier kan ikke opparbeide resistens mot ozon. Det samme gjelder for virus, sopp eller andre mikroorganismer. 

I tillegg er metoden 100% miljøvennlig, etterlater ingen reststoffer på hud eller skadelige svevestoffer i luften og resulterer således i et vesentlig bedret arbeidsmiljø for personalet.

 

Les mer
Icon
Rengjøring uten kjemikalier
Vi har under etablering en rengjøringstjeneste som benytter vårt patenterte utstyr og nye metoder i renholdsarbeidet.
Resultatet er renere og 100 % miljøvennlig. 

Rengjøring uten bruk av rengjøringsmidler og kjemikalier:

Vår metode vil forandre måten vi tenker.

Det vil også bety et vesentlig bedret arbeidsmiljø for renholdsarbeidere.

Vår metode etterlater ingen reststoffer hverken i luften vi puster, på materielene vi rengjør eller i utslippet til det kommunale avløpssystem.

Renhetsgraden blir i mange tilfeller høyere enn med konvensjonelle rengjøringsmidler og kjemikalier, og metoden er kostnadsbesparende gjennom reduserte innkjøp av alle midlene på flasker og dunker.

Les mer
Middle Image

Løsninger for ethvert behov

rengjøring - desinfisering - luktfjerning - vedlikehold 

Bottom Image                                   Miljøet står alltid i focus

Plug Kontakt oss for et uforpliktende møte

Du treffer oss her
Email E-post: post@elektroressurs.no
PhoneRing oss gjerne for en hyggelig prat på tlf 93 68 72 64
LocationC. Sundtsgate 51, 5004 Bergen.
Send oss en melding her
asdSend inn