Open Close
Meny Lukk

Hvem er vi

Vi, EL.R - ElektroRessurs, er utviklere, prosjektledere og driftsoperatører. Våre medarbeidere er i hovedsak ingeniører innen elektro og data/IT.

Visjon

Elektroressurs AS har utviklet et komplett ladesystem, “El-laderen”, som løser både nåværende og fremtidige problemstillinger og behov når mange el-biler skal lade samtidig

Problemløser med kompetanse
Vi, EL.R - ElektroRessurs, er utviklere, prosjektledere og driftsoperatører. Våre medarbeidere er i hovedsak ingeniører innen elektro og data/IT.
ElektroRessurs AS ble etablert for å kunne løse spesifikke nye behov i markedet, som i tillegg til tradisjonelle elektroinstallasjoner, også innebærer komplekse systemløsninger, der det er behov for utvidet kompetanse i forhold til det elektroinstallatørene tradisjonelt besitter.
Dette er nå blitt spesielt aktuelt i forbindelse med lading av el-biler i større boligkompleks som borettslag og sameier, samt næringsbygg med mange arbeidsplasser.

Det vil også være aktuelt i forbindelse med energibesparende og energieffektiviserende tiltak, som krever spesialkompetanse koplet med forutgående kartlegging og analyser.
Dette kan også være svært økonomisk gunstig for borettslag og sameier.

ElektroRessurs AS tilstreber å være uavhengig av bestemte utstyrsprodusenter og leverandører, for å oppnå størst mulig grad av fleksibilitet og valgfrihet for sine kunder.

Vi samarbeider på fast basis med utvalgte lokale el-installatører, som utfører selskapets installasjoner under vår prosjektledelse.
Evert Isaksen
Evert Isaksen
Evert Isaksen, 62, initiativtaker og etablerer av Elektroressurs AS. Automasjonsingeniør fra Bergen Ingeniørskole. Mange års erfaring fra industri, bygg og anlegg. Bodd og arbeidet både i Bergen og Oslo, samt mange år i utlandet.
Nils Bertelsen
Nils Bertelsen
Nils Bertelsen, 46, daglig leder i selskapet. Sivilingeniør i Informasjonsteknologi og Ingeniør i Elektronikk og Teknisk Kybernetikk.
Har siden 1996 vært engasjert i multinasjonale program- og maskinvare prosjekter. Variert erfaring fra flere Fortune 500 selskaper innen Energi, Produksjon, Shipping/Offshore, Medisin, Finans og Sikkerhet. Han har ledet store implementering- og integrasjonsprosjekter over hele verden, med særlig ansvar for USA/Canada, Asia, Europa og Mexico/Brasil.
Kvalitet, sikkerhet og kundens behov er det han trekker frem som de viktigste elementene å ha fokus på i alt arbeid som blir utført under hans ledelse.
 

W:
H: