Open Close
Meny Lukk

Hvem er vi

Vi, EL.R - ElektroRessurs, er utviklere, prosjektledere og driftsoperatører. Våre medarbeidere er i hovedsak ingeniører innen elektro og data/IT.

Visjon

Elektroressurs AS har utviklet et komplett ladesystem, “El-laderen”, som løser både nåværende og fremtidige problemstillinger og behov når mange el-biler skal lade samtidig

Problemløser med kompetanse
Vi, EL.R - ElektroRessurs, er utviklere, prosjektledere og driftsoperatører. Våre medarbeidere er i hovedsak ingeniører innen elektro og data/IT.
ElektroRessurs AS ble etablert for å kunne løse spesifikke nye behov i markedet, som i tillegg til tradisjonelle elektroinstallasjoner, også innebærer komplekse systemløsninger, der det er behov for utvidet kompetanse i forhold til det elektroinstallatørene tradisjonelt besitter.
Dette er nå blitt spesielt aktuelt i forbindelse med lading av el-biler i større boligkompleks som borettslag og sameier, samt næringsbygg med mange arbeidsplasser.

Det vil også være aktuelt i forbindelse med energibesparende og energieffektiviserende tiltak, som krever spesialkompetanse koplet med forutgående kartlegging og analyser.
Dette kan også være svært økonomisk gunstig for borettslag og sameier.

ElektroRessurs AS tilstreber å være uavhengig av bestemte utstyrsprodusenter og leverandører, for å oppnå størst mulig grad av fleksibilitet og valgfrihet for sine kunder.

Vi samarbeider på fast basis med utvalgte lokale el-installatører, som utfører selskapets installasjoner under vår prosjektledelse.
Nils Bertelsen
Nils Bertelsen
Nils Bertelsen, 46, daglig leder i selskapet. Sivilingeniør i Informasjonsteknologi og Ingeniør i Elektronikk og Teknisk Kybernetikk.
Har siden 1996 vært engasjert i multinasjonale program- og maskinvare prosjekter. Variert erfaring fra flere Fortune 500 selskaper innen Energi, Produksjon, Shipping/Offshore, Medisin, Finans og Sikkerhet. Han har ledet store implementering- og integrasjonsprosjekter over hele verden, med særlig ansvar for USA/Canada, Asia, Europa og Mexico/Brasil.
Kvalitet, sikkerhet og kundens behov er det han trekker frem som de viktigste elementene å ha fokus på i alt arbeid som blir utført under hans ledelse.
 

W:
H: